Karel Vyleťal

Smetanova 1633, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 491 248, e-mail: stropy@hradecko.com


Úvod -> Technické parametry -> Statické parametry

                       Únosnost keramických stropních dílců – výška 200mm

 

   H = 200

  Výztuž

                       Šířka panelů ( m )

           Zatížení

 Délka dílců 

      ( m )

 

  ( mm )

        1,20

       0,90

        0,60

       qs

  (kN/m2

      qd

  (kN/m2)

   Mu

 (kNm)

   Qu

 (kNm)

   Mu

 (kNm)

   Qu

 (kNm)

   Mu

 (kNm)

   Qu

(kNm)

3,00 –3,10

R8

 14,32

 52,40

 10,74

 39,30

 7,16

 26,20

 

       

     5,50 

 

 

     7,15

3,20 –3,80

R10

 22,12

 76,80

 16,59

 57,60

 11,06

 38,40

3,90 –4,50

R12

 31,36

 105,32

 23,52

 79,00

 15,68

 52,66

4,60 –5,10

R14

 41,88

 139,76

 31,41

 104,82

 20,94

 69,88

5,20 –5,40

R16+E8

 51,72

 179,20

 38,79

 134,40

 25,86

 89,60

4,50-5,6m

4,00-5,8m

3,00-6,0m

     5,85

     5,20

     3,90

5,50 –6,00

R18+R12

 64,68

 227,20

 48,51

 170,40

 32,34

 113,60

 

  
 

                                                Uložení dílců je 2 x 140 mm .

 
Použité značky
 
qs            provozní hodnota rovnoměrného zatížení bez vlastní tíhy dílce
 
qd            extrémní hodnota rovnoměrného zatížení bez vlastní tíhy dílce
 
Mu           extrémní ohybový moment na mezi porušení průřezu
 
Qu            extrémní posouvající síla na mezi porušení průřezu
                                                                                                                                                                                                    

                          Únosnost keramických stropních dílců – výška 250mm

  

 

  H = 250

  Výztuž

                       Šířka panelů ( m )

            Zatížení

 Délka dílců 

      ( m ) 

 

  ( mm )

         1,20

         0,90

         0,60

      qs

  (kN/m2)

      qd

 (kN/m2)

   Mu

 (kNm)

   Qu

 (kNm)

   Mu

 (kNm)

   Qu

 (kNm)

   Mu

 (kNm)

   Qu

 (kNm)

3,00 –3,40

R8

 18,76

 53,52

 14,07

 40,14

 9,38

 26,76

 

 

     5,50

 

 

     7,15

3,50 –4,20

R10

 29,00

 77,92

 21,75

 58,44

 14,50

 38,96

4,30 –5,00

R12

 40,92

 106,44

 30,69

 79,83

 20,46

 53,22

5,10 –5,80

R14

 54,88

 140,88

 41,16

 105,66

 27,44

 70,44

5,90 –6,30

 

R16

 

 70,56

 

 180,32

 

 52,92

 

 135,24

 

 35,28

 

 90,16

6,40 –6,50

      4,50

     5,85

6,60

 

      4,00

 

     5,20

6,70 –6,80

R18+E8

 84,12

 411,36

 63,09

 308,52

 42,06

 205,68

6,90 –7,00

R20+R12

 101,92

 464,40

 76,44

 348,30

 50,96

 232,20

7,10 –7,20

      3,50

     4,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
Doporucujeme: Autoservis -  Plyn - Kotle - Servis -  Plovoucí podlahy -parkety -  Flockování -  Hydraulické hadice -   -   - Vybavení autoservisů -