Karel Vyleťal

Smetanova 1633, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 491 248, e-mail: stropy@hradecko.com


Činnost v oblasti keramických panelů

 • výroba, návrhy, montáže a prodej stropních keramických panelů POD


      

 • Keramické stropní panely jsou určeny pro konstrukce stropů, s maximální světlostí do 6900 mm.
 • Keramické dílce jsou vyrobeny z cihelných tvarovek, betonářské oceli a betonu.

Výhody

 • celokeramický podhled konstrukce
 • rychlá montáž (100 m2 stropní konstrukce cca 2 hodiny)
 • minimální spotřeba betonové směsi na zmonolitnění (2 - 3 l/m2)
 • po zalití spár mezi dílci a po zalití věnců je možno okamžitě pokračovat ve zdění svislých konstrukcí a zatěžovat na max. statické hodnoty uvedené výrobcem
 • při montáži stropů není třeba užívat pomocné montážní podpory
 • možnost výroby atypických délek (vždy je zachována výztuž nejbližšího delšího dílce) a úkosů dle požadavků stavebníka
 • možnost vytvoření požadovaných postupů při výrobě
   
 • Kladečský a cenový návrh zdarma a nezávazně. Vaši stavbu případně přeměříme.
   

Technické parametry

 

 

Rozměry a hmotnost viz tab. Tech. parametry
 

Cihelné tvarovky PARMO 16,19/2,21
Hlavní výztuž bet. ocel 10505
Pomocná výztuž bet. ocel 10216,10337
Betonová směs tř. B 25


Minimální uložení: Pro všechny dílce platí min. uložení 2 x 140 mm.
 

Tepelný odpor (informativní) R=0,22 m2K/W při výšce 20 cm a R=0,34 m2 K/W při výšce 25 cm.

Vážená neprůzvučnost: Rw = 52 dB.

Vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku: Lnw = 86 dB.

Ekvivalentní vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku: Lnweg = 78 dB.

 

Požární odolnost

Požární odolnost 120 min (ČSN 730821).
St. hořlavosti A-nehořlavé (ČSN 730823).
Pro stropní konstrukci s omítkou min. tloušťky 10 mm.
 

Montážní předpis

Keramické panely se ukládají zhlavím na nosné konstrukce. Povrch zdiva v místě uložení musí být do předu vyrovnán vyzrálou vápeno cementovu maltou o min. výšce 10mm (min šíře 140mm).Před vlastním uložením dílců se na vyrovnávku nanese stavební lepidlo zubovou stěrkou. Min. uložení dílců je 140 mm pod každým zhlavím. Při montáži stropu není třeba využívat pomocné montážní podpory. Na závěsná oka dílců se fixuje výztuž věnce.U dílců uložených zhlavím k sobě svařit vázací oka. Spáry mezi dílci se náležitě provlhčí a vyplní tekutou betonovou směsí min. tř. B15. Případné zátoky bet. směsi mezi panely se po zavadnutí strhnou latí. Tvoření prostupů se provádí vždy uprostřed řady vnitřních tvarovek nebo na styku krajových tvarovek jednotlivých dílců a to vždy směrem nahoru tak, aby nebyla poškozena nosná část dílce, max. rozměr otvoru je 220 mm šíře a délky 600 mm. Po zalití věnců lze pokračovat v dalším zdění, na takto smontovaný strop se klade vhodná kročejová či tepelně izolační vrstva.

 
Nanášení stavebního lepidla zubovou stěrkou. 

 

Doprava a skladování

Keramické panely se ukládají na skládku se zpevněným povrchem na dřevěné ploché proklady, vždy panely stejných délek na sebe proloženy proklady ve středu každého zhlaví kolmo na délku dílce do max. výše dvou metrů. Pro snížení nákladů se skladováním na stavbě doporučujeme panely ukládat na nosnou konstrukci přímo z dopravních prostředků. Po dohodě při splnění technických podmínek pro přepravu lze dílce nakládat v takovém pořadí, které nejvíce vyhoví při ukládání na nosnou konstrukci.

Nakládání na dopravní prostředek se provádí skládkovým jeřábem a panely se vrství na sebe stejně jako na skládce, max. výše na sebe uložených dílců je 1350 mm a obsluha dopravního prostředku je zajistí proti sesutí.

                                       


 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
Doporucujeme: Autoservis -  Plyn - Kotle - Servis -  Plovoucí podlahy -parkety -  Flockování -  Hydraulické hadice -   -   - Vybavení autoservisů -